زبان اصلی

سلامی به حرارت و روشنایی آفتاب آپولو… گفتم روشنایی و حرارت چون از نشانه های عشقه...

بیشتر

ارواح (انگلیسی)

سلام به دوستداران کتاب امروز با مجموعه ی زیبای دیابلو خدمت رسیدم که نسبتا در ایران ...

بیشتر

دیابلو (انگلیسی)

سلام خدمت دوستان گلم.اول مرگ بانوی غزل بانو سیمین بهبهانی رو به همه تسلیت میگم.روحش...

بیشتر

ناهمتا (انگلیسی)